61 8 720 697
61 8 751 772
61 8 793 573
unika@unika.com.pl

Przedsiębiorstwo UNIKA powstało w 1987 roku  pierwotnie jako j.g.u., a aktualnie funkcjonuje jako Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNIKA Sp. Jawna .

Od 1990 roku specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów eksploatacyjnych (ekspertyzy techniczne wraz z koniecznymi robotami), dostawą i montażem zaworów termostatycznych, podpionowych oraz dostawą i montażem podzielników kosztów ciepła liczników wody i ciepłomierzy z wykorzystaniem systemu radiowego przesyłu danych. Jesteśmy członkiem i założycielem Stowarzyszenia Polskich Firm Rozliczających Media ( http://www.rozliczaniemediow.com.pl ), posiadamy certyfikat ISO oraz „Wiarygodna Firma”.

W chwili obecnej na terenie Polski współpracujemy z około 300 zleceniodawcami, rozliczając ponad 400.000 punktów rocznie. Nasi Zleceniodawcy to duże Spółdzielnie Mieszkaniowe, mniejsze Wspólnoty Mieszkaniowe a także prywatni właściciele.

Chcąc w jak największym stopniu spełnić oczekiwania naszych klientów, w dokonywanych rozliczeniach opieramy się na naszym autorskim systemie rozliczeniowym UNIKA ( w tym SYSTEM KOMFORT), dostosowanym do warunków polskich, który uzyskał dopuszczenie do stosowania wydane przez C.O.B.R.T.I. - Instal Warszawa decyzją nr 243/93 z dnia 7.12.1993 roku a także posiada aktualny Certyfikat ISO 9001:2015.

Nasz program uwzględnia specyfikę polskich budynków oraz uwarunkowania techniczne i ekonomiczne, przez co jest programem sprawiedliwym. Zapewniając sprawiedliwość naszego programu a także dokładność, stworzyliśmy w naszym programie „słownik grzejników” – bazę danych grzejników zawierającą ponad 1500 pozycji, a po uwzględnieniu pracy grzejników w różnych zestawach, przy różnych parametrach węzła i przy różnych temperaturach otoczenia, "słownik" mocy rzeczywistych to prawie 800.000 w nim informacji.

Jesteśmy nieustannie w gotowości na tworzenie historii, gdyż oczekiwania klientów są dla nas wyzwaniem .