61 8 720 697
61 8 751 772
61 8 793 573
unika@unika.com.pl

Misją  P.W.Unika S.J. z siedzibą w Poznaniu jest dotarcie z własną wyspecjalizowaną ofertą do jak największej liczby podmiotów administrujących budynkami mieszkalnymi w celu zapewnienia kompleksowej obsługi mediów (WODY, CIEPŁA itp.), od montażu urządzeń pomiarowych do wygenerowania wyniku rozliczenia końcowego.

Prowadząc promowanie naszych usług celujemy w zmianę świadomości końcowego użytkownika wskazując i utrwalając potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami.

Utrzymanie konkurencyjności firmy i wysokiej pozycji na rynku zawdzięczamy stosowaniu się do wartości takich jak:

Rzetelność i Uczciwość

Chcąc w jak największym stopniu spełnić oczekiwania naszych klientów, w dokonywanych rozliczeniach opieramy się na naszym autorskim systemie rozliczeniowym, dostosowanym do warunków polskich, który uzyskał dopuszczenie do stosowania wydane przez C.O.B.R.T.I. - Instal Warszawa decyzją nr 243/93 już od dnia 7.12.1993 roku, a także posiada aktualny Certyfikat ISO 9001:2015. Nasz program uwzględnia specyfikę polskich budynków oraz uwarunkowania techniczne i ekonomiczne, przez co jest programem sprawiedliwym.

Profesjonalizm

Jesteśmy Polska firmą działającą na rynku krajowym od kilkunastu lat w dziedzinie kompleksowej obsługi i zarządzania mediami . Znamy potrzeby krajowego rynku i opieramy swoją przyszłość na doświadczeniach z przeszłości, analizie wymagań i potrzeb w teraźniejszości.

Pracujemy z ludźmi i dla ludzi

Bazujemy na zespole stałej kadry pracowniczej i jej systematycznym rozwoju z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb. Jesteśmy otwarci na indywidualne potrzeby zleceniodawcy .

Wiarygodność

Stosujemy urządzenia wysokiej jakości współpracując z sprawdzonymi producentami, zarówno urządzeń do pomiaru zużycia wody jak i ciepła.

Satysfakcja klienta i innowacyjność

Wdrażamy i promujemy innowacje zarówno w obszarze oprzyrządowania ( systemy zdalnego odczytu danych) jak i w sposobie rozliczania tworząc unikalny SYSTEM KOMFORT (uwzględniający przenikanie ciepła przez przegrody czyli wpływ temperatur otaczających lokali na zapotrzebowanie ).

My podejmujemy wyzwania i dotrzymujemy obietnic .

Nasz system rozliczeniowy uwzględnia elementy pomijane przez inne firmy rozliczeniowe tj. ciepło emitowane przez piony grzewcze, wentylację pomieszczeń, przewymiarowanie grzejnika pod względem zapotrzebowania . Dzięki wdrażaniu systemów jakościowych i otwartości na potrzeby rynku dokładamy wszelkich starań do nieustannego rozwoju własnych produktów rozliczeniowych w tym SYSTEMU KOMFORT .

Jako Firma staramy się być gotowi na potrzeby każdego wymagającego klienta .