61 8 720 697
61 8 751 772
61 8 793 573
unika@unika.com.pl


Dokumenty potwierdzające wartości Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Unika S.J. :

1. REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB nr RT ITB -1265/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku.

2. DECYZJA O DOPUSZCZENIU nr C3.02 2013 wydana przez akredytowane laboratorium WTP Wärmetechnische Prüfgesellschaft mbH z Berlina z 01.02.2013 roku .

3. CERTYFIKAT PRODUKTU nr 0120-CC-V0006-11 wydany przez Instytut Metrologii z Brna z 05.09.2011 roku .

4. Deklaracja zgodności z normą EN 834 nr 12132.001 wydana przez akredytowane laboratorium WTP Wärmetechnische Prüfgesellschaft mbH z Berlina z 01.02.2013 roku .

5. Certyfikat „Najlepsze w Polsce” przyznany dla podzielnika HYDROCLIMA-RFM dnia 18.04.2013 roku .

6. Certyfikat B-32-00787-07 wydany przez Urząd Certyfikacji w Brnie w Czechach .

7. Decyzja COBRTI „Instal” nr 243/93 o dopuszczeniu systemu rozliczeniowego do stosowania w budownictwie wielorodzinnym z dnia 7 grudnia 1993roku .

8. Certyfikat zgodności procedur montażu podzielników kosztów ciepła i wodomierzy oraz rozliczania indywidualnych kosztów zużycia ciepła i wody  z norma ISO 9001:2015 nr GDK0006757 wydany przez Lloyd’s Register (Polska) sp. z o.o. .

9. Pismo  CENTRALNEGO OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO TECHNIKI INSTALACYJNEJ „INSTAL”  w Warszawie Nr NTO/10/04/543/99  z dnia 4 maja 1999 dotyczące ważności certyfikatów na wyroby zamontowane .


CERTYFIKATY

REFERENCJE

Gnieźnieńska S.M. S.M. Górczyn