61 8 720 697
61 8 751 772
61 8 793 573
unika@unika.com.pl

SYSTEM ABONAMENTOWY

W systemie abonamentowym proponujemy Państwu zawarcie umowy na okres 10 lat. W trakcie trwania umowy dokonują Państwo płatności za dokonywaną usługę rozliczeniową w skład której wchodzi opłata za dzierżawę elektronicznych podzielników.

Po montażu podzielników zobowiązani są Państwo do uiszczenia tylko opłaty wstępnej wynikającej z kosztów montażu i inwentaryzacji instalacji cieplnej.