61 8 720 697
61 8 751 772
61 8 793 573
unika@unika.com.pl

Podzielnik kosztów ogrzewania E-ITN 20 (optyczny) lub E-ITN30 (odczyt Radiowy) jest pomocniczym przyrządem pomiarowym służącym do pomiaru zużycia ciepła przez grzejniki.

.

Podzielniki elektroniczne radiowe E-ITN30 - schemat przesyłu danych :

podzielnik- koncentrator - internet - program lub podzielnik - czytnik przenośny - program

EITNRM


Konstrukcja i oprogramowanie prezentowanego podzielnika E-ITN 20/30 są wynikiem pracy polskich i czeskich specjalistów z różnych dziedzin: elektroników, informatyków, ciepłowników oraz osób związanych z branżą rozliczania kosztów ogrzewania. Podczas prac projektowych i badań nad prototypem, wzięto pod uwagę efekty ostatnich osiągnięć naukowych, doświadczenia firm rozliczeniowych, postulaty gestorów zasobów mieszkaniowych oraz użytkowników, czyli Lokatorów. E-ITN to najnowszy system rejestracji zużycia służący do obliczania kosztów ogrzewania przy pomocy najnowszych technologii.

.

Podzielniki elektroniczne E-ITN 20 30 odczyt optyczny

EITNIRU


Na każdy grzejnik (który został wyposażony w zawór termostatyczny) zakłada się podzielnik kosztów ciepła E-ITN 30, który rejestruje ilość ciepła oddanego przez grzejnik, wartość tą ocenia i wyświetla jako wartość zużycia. Wartość zużycia jest podstawą podziału kosztów ogrzewania na jednostkę użytkowa w rocznym rozliczeniu kosztów ogrzewania.

Elektroniczny podzielnik kosztów ogrzewania E-ITN 20/30 działa w oparciu o zasadę rejestracji charakterystycznych temperatur miarodajnych dla oddawania ciepła przez powierzchnię grzejnika.

Na czym polega w/w zasada:

Logiczna analiza temperatur czujników od strony grzejnika i otoczenia pozwala na eliminację wskazań w zakresie przerwy w pracy instalacji grzewczej. Eliminację fałszywych wskazań podzielnika w przypadku wytworzenia sztucznych warunków mikroklimatu i przełączanie na tryb pracy jednoczujnikowej. W którym temperatura pomieszczenia arbitralnie przyjmowana jest jako 20˚C. A początek naliczania następuje przy temperaturze grzejnika 30°C . Drugim warunkiem rozpoczęcia pracy przez podzielnik jest podjęcie naliczania wskazań przy temperaturze grzejnika 23˚C, pod warunkiem wyższej temperatury grzejnika od pomieszczenia o minimum 5˚C.

Co daje w/w zasada:

Pewne i precyzyjne i ujęcie kosztów ogrzewania dla licznych zakresów stosowania:

- ogrzewanie z zaworem termostatycznym,

- ogrzewanie przepływowe (jednorurowe) przez jedno lub więcej pomieszczeń,

- ogrzewanie z różnymi temperaturami strefowymi,

- ogrzewanie niskotemperaturowe do t>35˚C,

- ogrzewanie wysokotemperaturowe,

- grzejniki okryte lub trudnodostępne,

- pomieszczenia użytkowe o różnych temperaturach,

- pomieszczenia z ciepłem obcym (zewnętrznym) .

Ogólna charakterystyka podzielnika

EITNopis

-zgodny z normą PN EN 834

-budowa i realizacja funkcji pomiarowych,

-dokładność,

-sposób montażu,

-unikalne funkcje przydatne w systemie podziału kosztów ogrzewania

- średnia temperatura pomieszczenia w okresie grzewczym,

- ilość cykli w wersji jednoczujnikowej,

- optoelektroniczna transmisja danych,

-trwałość baterii 10lat,

-skale: jednorodna i zużycia (skorelowana z typem grzejnika),

-pamięć manipulacji,

-moduł radiowego przesyłania danych.

Opis wyświetlanych funkcji podzielnika E-ITN 20 v 30

EITN opis screen1

EITN opis screen2