61 8 720 697
61 8 751 772
61 8 793 573
unika@unika.com.pl

P.W.Unika oferuje Państwu mozliwość stworzenia w swoich zasobach Systemu Odczytu Zdalnego opartego na przesyle danych w bezpieczny i komfortowy sposób przy zastosowaniu nowoczesnej technolgi Wireless M-BUS (WMBUS). Stosowane obecnie urządzenia dzięki zastosowaniu materiałów wysokiej jakości i wysokiej energooszczędności gwarantuję długoletnią bezobsługową pracę urządzeń radiowych.

Zalety docelowego zastosowania Systemu zdalnego monitoringu urządzeń indywidualnego naliczani z radiowym przesyłem informacji:

- rozwiązuje problemy zamkniętych mieszkań i domów;"

- pozwala zminimalizować czas odczytu,

- umozliwia odczyt wszystkich urządzeń (wodomierzy, podzielników, liczników) w jednym czasie,

- identyfikacja i neutralizacja błędów przy odczycie, szczególnie w trudno dostępnych miejscach,

- umozliwia archiwizację wskazań bezpośrednio na komputerze,

- uzyskujemy bezpośrednie komunikaty o próbach manipulacji przy urządzeniach pomiarowych.

.

schematprzesyl tabela.

.

Wdrażane przez Państwa opomiarowanie indywidualne mediów przy zastosowaniu urządzeń radiowych umożliwia szybkie i bezproblemowe pozyskanie danych .  Istnieją poszczególne rozwiązania pozyskania zbiorczego danych w celu dalszej analizy, a mianowicie:

- w przypadku braku urządzeń przesyłu połączenia zewnętrznego np. INTERNET lub GPRS dane zostaja zebrane do urządzeń zbiorczych czyli mikrokoncentratorów (zamontowanych w budynku) co  daje możliwość odczytu wskazań bezpośrednio za pomocą przenośnego odbiornika USB,

- w przypadku wykorzystania urzadzeń do połączenia z siecia zewnętrzna czyli zastosowaniu koncentratorów Ethernet lub GPRS, możemy odczytywać dane przez Internet. Dane zbiorcze trafiają na serwer, z którego po zalogowaniu przez uprawnionego uzytkownika możliwe jest ich pobranie i wykorzystanie do rozliczenia kosztów zużycia wody lub ciepła. 

system odczytowy.