Nasza oferta obejmuje zarówno wodomierze klasy „B+” i „C+”.

Pozwolimy sobie w kilku słowach przedstawić różnice między wodomierzem klasy „C” i wodomierzem klasy „B”.

Niewłaściwe zbilansowanie wody to problem zarówno właścicieli czy zarządców spółdzielni mieszkaniowych, jak i przedsiębiorstw wodociągowych. Istotną przyczyną różnicy wskazań między zużyciem rzeczywistym a zmierzonym są niekontrolowane wycieki wody. Nieprecyzyjny odczyt poboru wody w dzisiejszych czasach można z łatwością eliminować poprzez zastosowanie urządzeń pomiarowych o wyższej klasie dokładności. Prawidłowy dobór wodomierza oraz dokładność wskazań stanowi podstawę dokonania poprawnego pomiaru dostarczanej wody.

Wyższa klasa „C” dokładności wodomierza (aktualnie zakres pomiarowy „R160”) wodomierza JS Smart C+, umożliwia dostawcy wody zminimalizowanie uchybów poprzez opomiarowanie dodatkowej objętości wody, wynikającej z różnic pomiędzy przepływami minimalnymi Q1, niższym progiem rozruchu wodomierza oraz mniejszym błędem pomiaru przy małych przepływach. W dalszych rozważaniach uwzględniono jedynie różnice pomiędzy przepływami Q1 wodomierzy Kl. C i B.

Zakresy pomiarowe wodomierzy przedstawione na rozkładzie zużycia wody w domach wielorodzinnych

Pierwszy przedział jest poza możliwościami pomiaru Q1 dla wodomierza R80, natomiast wodomierz Smart C+ R160 pomierzy w zakresie już od 10 do 12 l/h, co stanowi 1/6 z 4,7% (pierwszego przedziału), to zaś daje 0,78% całkowitego rozbioru.

Drugi przedział jest całkowicie mierzalny przez wodomierz JS Smart C+ R160. Wodomierz R80 nie zmierzy przepływu w zakresie od 12 – 20 l/h, uwzględniając zaś cały przedział w wielkości 12 – 24 l/h, stanowi to 2/3 z 2,8%, co daje 1,87% całkowitego rozbioru wody pomierzonego tylko przez wodomierz R160.

Można przyjąć, że wyniki pomiarów w dalszych przedziałach przepływu przez wodomierze różnych klas zasadniczo są takie same.

Reasumując dodatkowo opomiarowany zakres całkowitego zużycia wynosi:

0,78% + 1,87% = 2,65 %

W przypadku wody ciepłej powyżej wyliczoną kwotę należy powiększyć min. dwukrotnie

Oferta ważna do końca 2015 roku. Cena usługi odczytów i rozliczeń będzie ulegać corocznej waloryzacji. Minimalny czas trwania podpisanej umowy – 5 lat.

Oferujemy również podzielniki radiowe które można także odczytywać przez Internet stosując wspólne mikrokoncentratory– w przypadku zainteresowania przedstawimy dodatkową ofertę .

W naszej ofercie znajdują się także radiowe podzielniki kosztów CO Hydroklima RFM – dwuczujnikowe z pomiarem średniej temperatury (pokazywanej na wydruku dla Lokatora, obok odczytu zużycia ciepła). Pozwalające na rozliczaniu w tzw systemie KOMFORT

Nasz system komfortu cieplnego polega na corocznym wyliczaniu dodatkowego współczynnika zależnego od temperatury lokalu oraz temperatur lokali go otaczających.

Wspólna powierzchnia poszczególnych lokali jest zinwentaryzowana wprowadzona do bazy danych i na podstawie różnicy temperatur pomiędzy badanym lokalem a jego otoczeniem wylicza się każdorazowo (corocznie) tzw. współczynnik komforty cieplnego, który bierze udział w korekcie kosztów danego lokalu. Zleceniodawca ma możliwość określenia stopnia uwzględniania międzylokalowego przepływu ciepła. Standardowo jest on uwzględniany w 50%.

Ponadto oferowany podzielnik rejestruje (i przekazuje drogą radiową) czas wychłodzenia lokalu poniżej +16 oC, czasy w jakich grzejnik miał temperatury w przedziale 21do 28oC, 28 do 35oC, powyżej 35oC.