P.W.Unika oferuje Państwu mozliwość stworzenia w swoich zasobach Systemu Odczytu Zdalnego opartego na przesyle danych w bezpieczny i komfortowy sposób przy zastosowaniu nowoczesnej technolgi Wireless M-BUS (WMBUS). Stosowane obecnie urządzenia dzięki zastosowaniu materiałów wysokiej jakości i wysokiej energooszczędności gwarantuję długoletnią bezobsługową pracę urządzeń radiowych.

Zalety docelowego zastosowania Systemu zdalnego monitoringu urządzeń indywidualnego naliczani z radiowym przesyłem informacji:

– rozwiązuje problemy zamkniętych mieszkań i domów;”

– pozwala zminimalizować czas odczytu,

– umozliwia odczyt wszystkich urządzeń (wodomierzy, podzielników, liczników) w jednym czasie,

– identyfikacja i neutralizacja błędów przy odczycie, szczególnie w trudno dostępnych miejscach,

– umozliwia archiwizację wskazań bezpośrednio na komputerze,

– uzyskujemy bezpośrednie komunikaty o próbach manipulacji przy urządzeniach pomiarowych.

Wdrażane przez Państwa opomiarowanie indywidualne mediów przy zastosowaniu urządzeń radiowych umożliwia szybkie i bezproblemowe pozyskanie danych .  Istnieją poszczególne rozwiązania pozyskania zbiorczego danych w celu dalszej analizy, a mianowicie:

– w przypadku braku urządzeń przesyłu połączenia zewnętrznego np. INTERNET lub GPRS dane zostaja zebrane do urządzeń zbiorczych czyli mikrokoncentratorów (zamontowanych w budynku) co  daje możliwość odczytu wskazań bezpośrednio za pomocą przenośnego odbiornika USB,

– w przypadku wykorzystania urzadzeń do połączenia z siecia zewnętrzna czyli zastosowaniu koncentratorów Ethernet lub GPRS, możemy odczytywać dane przez Internet. Dane zbiorcze trafiają na serwer, z którego po zalogowaniu przez uprawnionego uzytkownika możliwe jest ich pobranie i wykorzystanie do rozliczenia kosztów zużycia wody lub ciepła. 

Odczyt przez internet

P.W.UNIKA S.J. prezentuje Państwu przykład zastosowania Systemu Zdalnego w celu bezobsługowego monitoringu urządzeń pomiarowych z przesyłem danych droga radiową. System Hydrolink ONLINE podzielniki Hydroclima oraz

Czytaj więcej »