Wodomierze

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNIKA Sp. Jawna – członek założyciel Stowarzyszenia Polskich Firm Rozliczających Media, (rozliczające media od 1990 roku, posiadające certyfikat ISO oraz „Wiarygodna Firma”) – poniżej przedstawia swoją aktualną ofertę na dostawę, montaż i obsługę WODOMIERZY firm PowoGaz oraz Bmeters z ODCZYTEM DROGĄ RADIOWĄ.

Wodomierze firmy „APATOR PowoGaz”

Smart+ Js-1,6 lub JS-2,5 z modułem radiowym oraz na wykonywanie odczytów i ewentualnych rozliczeń kosztów wody, ścieków i kosztów podgrzania wody.

Wodomierz  przystosowany do montażu nasadki do odczytu radiowego.

klasy „C+ w cenie– Kontakt z firmą netto/szt.

klasy „B+ w cenie– Kontakt z firmą netto/szt.

Oznaczenie na wodomierzu Qn 1,6 m³/h lub Qn 2,5 m³/h wynika z wdrożenia dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie przyrządów pomiarowych. Producenci wodomierzy zostali zobowiązani do zmiany oznaczeń przepływu nominalnego urządzeń.

Dotychczasowe oznaczenia wg GUM (Głównego Urzędu Miar) zastąpiono oznaczeniem wg MID (MEASURING INSTRUMENTS DIRECTIVE).

Odpowiednikiem przepływu nominalnego:

– 1,0 m3 /h wg GUM jest 1,6 m3 /h wg MID;

– 1,5 m3 /h wg GUM jest 2,5 m3 /h wg MID;

Aktualnie producentów obowiązują oznaczenia wg  MID.

(MEASURING INSTRUMENTS DIRECTIVE)

Podstawowe różnice pomiędzy wodomierzami klasy B+  oraz wodomierzami klasy C+ to:

1. Parametr R:  

 – klasa B+:

R=100 woda zimna, R=80 woda ciepła 

 – klasa C+:

R=160 woda zimna; R=160 woda ciepła 

2. Próg rozruchu:  

  –  klasa B+:

6 l/h    

 – klasa C+:

5 l/h

Dodatkowo jak  widać z wykresu,w odnośniku „Co warto wiedzieć o wodomierzach B i C” w karcie katalogowej –  błąd wskazań wodomierzy klasy „C+” w zakresie roboczym oscyluje wokół „zera”. Błędy wskazań występują tylko przy ekstremalnych wartościach.  Przy poborze na poziomie progu rozruchu – max 3% (nawet relatywnie duży procentowo błąd – przy minimalnym poborze stanowi niewielka  wartościach mierzona w litrach) i po przekroczeniu wartości nominalnej – 1%. Dodatkowo nasadka radiowa rejestruje intensywność przepływu i wysyła tzw. „alarm”, gdy pobór wody przekroczy wartość Q4 czyli przepływ nominalny

Do powyżej przedstawionych wodomierzy można zastosować nasadki radiowe będące produktem firmy„Telemetria” Słupsk z przeznaczeniem zarówno do wodomierzy klasy „B+” jak i „C+”.

Nasadka umożliwia przesył drogą radiową danych:
 • odczyt wodomierza na dzień odczytu liczony do przodu,
 • odczyt wodomierza na dzień odczytu liczony do tyłu,
 • odczyty wodomierza na koniec miesiąca (24 miesięcy wstecz) liczony do przodu,
 • odczyty wodomierza na koniec miesiąca (24 miesięcy wstecz) liczony do tyłu,
 • alarm informujący o demontażu nakładki radiowej,
 • alarm informujący o zakłóceniu pracy nakładki radiowej np. odłączenie zasilania,
 • alarm informujący o oddziaływania polem magnetycznym, np. magnesem neodymowym,
 • alarm informujący o wystąpieniu intensywnego wstecznego przepływu,
 • alarm informujący o wystąpieniu wycieków, (pobór wody ponad 3 godziny)
 • alarm informujący o wystąpieniu przepływu maksymalnego,
 • alarm informujący o wyczerpaniu baterii ( 6 miesięcy przed końcem działania baterii),
 • alarm informujący o przerwaniu pracy wodomierza (ponad 21 dni) .
Atuty nasadki radiowej firmy TELEMETRIA:

Nasadka przystosowana jest do komunikacji dwukierunkowej i przeprogramowania droga radiową np. daty odczytu, ustawienia i usuwania alarmów,).

Łączność radiowa z nasadką jest możliwa wyłącznie w określonych godzinach (przedpołudniowych). Poza tymi godzinami nasadka nie reaguje na urządzenie odbiorczo nadawcze, ani nie wysyła informacji.

Czas pracy nasadki producent określa na 10 lat( zależy o ilości wysyłanych danych) – podobnie jak poprzednią także tą nasadkę nożna przemontować np. po 5 latach na następny wodomierz.

Wodomierz jest w pełni odporny na działanie magnesów neodymowych.

Oferowane przez nas urządzenia wyposażone są w plombę elektroniczną sygnalizującą demontaż nasadki radiowej.

Odczyt stanu wodomierza możliwy jest:

drogą radiową (bez wchodzenia do mieszkań)

Oferowany przez nas system odczytu radiowego stosujemy od sierpnia 2007 roku.

Wodomierze firmy ”BMETERS”

Na dostawę i montaż wodomierzy GRSD8-RFM ½” AF Q3-1,6/h (lub 2,5) z modułem radiowym RFM-TX oraz ewentualnego wykonywania odczytów i rozliczeń kosztów wody, ścieków i ciepła w CWU.

Wodomierz  przystosowany do montażu nasadki do odczytu radiowego.

klasy „C+ w cenie– Kontakt z firmą netto/szt.

klasy „B+ w cenie– Kontakt z firmą netto/szt.

Oznaczenie na wodomierzu Qn 1,6 m³/h lub Qn 2,5 m³/h wynika z wdrożenia dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie przyrządów pomiarowych. Producenci wodomierzy zostali zobowiązani do zmiany oznaczeń przepływu nominalnego urządzeń.

Dotychczasowe oznaczenia wg GUM (Głównego Urzędu Miar) zastąpiono oznaczeniem wg MID (MEASURING INSTRUMENTS DIRECTIVE).

Odpowiednikiem przepływu nominalnego:

– 1,0 m3 /h wg GUM jest 1,6 m3 /h wg MID;

– 1,5 m3 /h wg GUM jest 2,5 m3 /h wg MID;

Do powyżej przedstawionych wodomierzy można zastosować nasadki radiowe 

Do wodomierzy BMETERS zarówno klasy „B” jak i „C” producent oferuje moduł radiowy RFM-TX (nasadkę montowaną trwale na wodomierzu -w fazie produkcji z możliwościa wymiany i programowania)   w cenie Kontakt z firmą netto/szt. 

Nasadka umożliwia przesył drogą radiową danych:
 • odczyt wodomierza na dzień odczytu liczony do przodu,
 • odczyt wodomierza na dzień odczytu liczony do tyłu,
 • odczyty wodomierzana koniec miesiąca (12 miesięcy wstecz) liczony do przodu,
 • odczyty wodomierzana koniec miesiąca (12 miesięcy wstecz) liczony do tyłu,
 • alarm informujący o demontażu nakładki radiowej,
 • alarm informujący o zakłóceniu pracy nakładki radiowej np. odłączenie zasilania,
 • alarm informujący o oddziaływania polem magnetycznym, np. magnesem neodymowym
 • alarm informujący o wystąpieniu intensywnego wstecznego przepływu,
 • – alarm informujący o wystąpieniu wycieków, (pobór wody ponad 3 godziny)
 • – alarm informujący o wystąpieniu przepływu maksymalnego,
 • – alarm informujący o wyczerpaniu baterii ( 6 miesięcy przed końcem działania baterii),
 • – alarm informujący o przerwaniu pracy wodomierza (ponad 21 dni).
Atuty nasadki radiowej firmy BMETERS:

Nasadka przystosowana jest do komunikacji droga radiową dzięki transmisji radiowej Wireless MBUS RADIO (zgodnej z normą PN-EN13757) możliwość integracji z innymi urządzeniami  (np. podzielniki lub ciepłomierze).

Łączność radiowa z nasadką jest możliwa wyłącznie w określonych godzinach w zależności od ustawień. Poza tymi godzinami nasadka nie reaguje na urządzenie odbiorczo nadawcze, ani nie wysyła informacji.

Czas pracy nasadki producent określa na 10 lat ( zależy o ilości wysyłanych danych) – podobnie jak poprzednią także tą nasadkę nożna przemontować np. po 5 latach na następny wodomierz.

Wodomierz jest w pełni odporny na działanie magnesów neodymowych.

Oferowane przez nas urządzenia wyposażone są w plombę elektroniczną sygnalizującą demontaż nasadki radiowej.

Odczyt stanu  wodomierza możliwy jest drogą radiową (bez wchodzenia do mieszkań)

Oferowany przez nas system odczytu radiowego umożliwia zleceniodawcy monitoring pracy urządzeń przez INTERNET.

Informacje uzupełniajace dotyczące wodomierzy firm TELEMETRIA oraz BMETERS

Nasadka przystosowana jest do komunikacji dwukierunkowej i do przeprogramowania droga radiową  (np. daty odczytu).

Łączność radiowa z nasadką jest możliwa wyłącznie w określonych godzinach (przedpołudniowych). Poza tymi godzinami nasadka nie reaguje na urządzenie odbiorczo nadawcze, ani nie wysyła informacji.

Czas pracy nasadki producent określa na 10 lat ( zależy o ilości wysyłanych danych) – nasadkę nożna przemontować np. po 5 latach na następny wodomierz.

Koszt wymiany wodomierza 

 •  koszt montażu wodomierza kształtuje sie w zależności od dostępu do urządzenia  (przy niezabudowanym dojściu do demontowanych wodomierzy lubw przypadku utrudnień )
 •  ewentualne przeróbki instalacji będą skalkulowane w oparciu o wartości średnie cennika SEKOCEBUDu.
 •  na życzenie Zleceniodawcy montujemy numerowaną plombę termokurczliwą.
 •  przy zamontowaniu oferowanych przez nas wodomierzy nie zachodzi potrzeba stosowania zaworów zwrotnych, gdyż moduł radiowy „wychwyci” wsteczne przepływy i wskaże ich wielkość. Jeżeli jednak Zleceniodawca będzie miał takie oczekiwania to prosimy o kontakt w celu informacji dot.  kosztu tej usługi z materiałem 

W cenę nasadki wliczono opłatę licencyjną, którą PW Unika płaci dostawcy oprogramowania.

Jeżeli Inwestor współpracuje z firmą instalacyjną, która mogłaby taniej wykonać usługę montażu wodomierzy chętnie nawiążemy współpracę w celu obniżenia kosztów montażu w/w urządzeń.

Oferowane urządzenia odczytuje się przy pomocy przenośnych urządzeń wielkości kalkulatora, nie stosujemy central zbiorczych montowanych w budynku (za wyjątkiem odczytu przez sieć WiFi zleconego przez Zarządcę).

Koszt prac odczytowych zależny jest od odczytu wodomierza drogą radiową z  wykonaniem jednocześnie rozliczenia kosztów wody lub  odczyt wodomierza drogą radiową bez wykonania rozliczeń kosztów wody.

Koszt rozliczenia kosztów wody, ścieków i ciepła w CWU prosimy o kontakt z PW UNIKA.

Dane przekazujemy w zależności od oczekiwań Zleceniodawcy w formie pliku Excel lub notatniku (istnieje możliwość przesyłania danych w innym formacie), wydruki rozliczeń w formie papierowej i na życzenie Zleceniodawcy w PDF-ie.

Na cenę końcową składa się cena – wodomierza, nasadki radiowej (jeżeli jest montowana) i kosztu montażu urządzeń.