Historia

Przedsiębiorstwo UNIKA powstało w 1987 roku  pierwotnie jako j.g.u., a aktualnie funkcjonuje jakoPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe UNIKA Sp. Jawna .

Od 1990 roku specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów eksploatacyjnych (ekspertyzy techniczne wraz z koniecznymi robotami), dostawą i montażem zaworów termostatycznych, podpionowych oraz dostawą i montażem podzielników kosztów ciepła liczników wody i ciepłomierzy z wykorzystaniem systemu radiowego przesyłu danych. Jesteśmy członkiem i założycielem Stowarzyszenia Polskich Firm Rozliczających Media ( http://www.rozliczaniemediow.com.pl ), posiadamy certyfikat ISO oraz „Wiarygodna Firma”.

W chwili obecnej na terenie Polski współpracujemy z około 300 zleceniodawcami, rozliczając ponad 400.000 punktów rocznie. Nasi Zleceniodawcy to duże Spółdzielnie Mieszkaniowe, mniejsze Wspólnoty Mieszkaniowe a także prywatni właściciele.

Chcąc w jak największym stopniu spełnić oczekiwania naszych klientów, w dokonywanych rozliczeniach opieramy się na naszym autorskim systemie rozliczeniowym UNIKA ( w tym SYSTEM KOMFORT), dostosowanym do warunków polskich, który uzyskał dopuszczenie do stosowania wydane przez C.O.B.R.T.I. – Instal Warszawa decyzją nr 243/93 z dnia 7.12.1993 roku a także posiada aktualny Certyfikat ISO 9001:2015.

Nasz program uwzględnia specyfikę polskich budynków oraz uwarunkowania techniczne i ekonomiczne, przez co jest programem sprawiedliwym. Zapewniając sprawiedliwość naszego programu a także dokładność, stworzyliśmy w naszym programie „słownik grzejników” – bazę danych grzejników zawierającą ponad 1500 pozycji, a po uwzględnieniu pracy grzejników w różnych zestawach, przy różnych parametrach węzła i przy różnych temperaturach otoczenia, „słownik” mocy rzeczywistych to prawie 800.000 w nim informacji.

Jesteśmy nieustannie w gotowości na tworzenie historii, gdyż oczekiwania klientów są dla nas wyzwaniem .

Misja i wartości

Misją  P.W.Unika S.J. z siedzibą w Poznaniu jest dotarcie z własną wyspecjalizowaną ofertą do jak największej liczby podmiotów administrujących budynkami mieszkalnymi w celu zapewnienia kompleksowej obsługi mediów (WODY, CIEPŁA itp.), od montażu urządzeń pomiarowych do wygenerowania wyniku rozliczenia końcowego.

Prowadząc promowanie naszych usług celujemy w zmianę świadomości końcowego użytkownika wskazując i utrwalając potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami. Utrzymanie konkurencyjności firmy i wysokiej pozycji na rynku zawdzięczamy stosowaniu się do wartości takich jak:

Rzetelność i Uczciwość

Chcąc w jak największym stopniu spełnić oczekiwania naszych klientów, w dokonywanych rozliczeniach opieramy się na naszym autorskim systemie rozliczeniowym, dostosowanym do warunków polskich, który uzyskał dopuszczenie do stosowania wydane przez C.O.B.R.T.I. – Instal Warszawa decyzją nr 243/93 już od dnia 7.12.1993 roku, a także posiada aktualny Certyfikat ISO 9001:2015. Nasz program uwzględnia specyfikę polskich budynków oraz uwarunkowania techniczne i ekonomiczne, przez co jest programem sprawiedliwym.

Profesjonalizm

Jesteśmy Polska firmą działającą na rynku krajowym od kilkunastu lat w dziedzinie kompleksowej obsługi i zarządzania mediami . Znamy potrzeby krajowego rynku i opieramy swoją przyszłość na doświadczeniach z przeszłości, analizie wymagań i potrzeb w teraźniejszości.

Pracujemy z ludźmi i dla ludzi

Bazujemy na zespole stałej kadry pracowniczej i jej systematycznym rozwoju z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb. Jesteśmy otwarci na indywidualne potrzeby zleceniodawcy .

Wiarygodność

Stosujemy urządzenia wysokiej jakości współpracując z sprawdzonymi producentami, zarówno urządzeń do pomiaru zużycia wody jak i ciepła.

Satysfakcja klienta i innowacyjność

Wdrażamy i promujemy innowacje zarówno w obszarze oprzyrządowania ( systemy zdalnego odczytu danych) jak i w sposobie rozliczania tworząc unikalny SYSTEM KOMFORT (uwzględniający przenikanie ciepła przez przegrody czyli wpływ temperatur otaczających lokali na zapotrzebowanie ).

My podejmujemy wyzwania i dotrzymujemy obietnic .

Nasz system rozliczeniowy uwzględnia elementy pomijane przez inne firmy rozliczeniowe tj. ciepło emitowane przez piony grzewcze, wentylację pomieszczeń, przewymiarowanie grzejnika pod względem zapotrzebowania . Dzięki wdrażaniu systemów jakościowych i otwartości na potrzeby rynku dokładamy wszelkich starań do nieustannego rozwoju własnych produktów rozliczeniowych w tym SYSTEMU KOMFORT .

Jako Firma staramy się być gotowi na potrzeby każdego wymagającego klienta .

Certyfikaty

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB

nr RT ITB -1265/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku

Certyfikat zgodności

procedur montażu podzielników kosztów ciepła i wodomierzy oraz rozliczania indywidualnych kosztów zużycia ciepła i wody  z norma ISO 9001:2015 nr GDK0006757 wydany przez Lloyd’s Register (Polska) sp. z o.o. .

CERTYFIKAT PRODUKTU

nr 0120-CC-V0006-11 wydany przez Instytut Metrologii z Brna z 05.09.2011 roku .

Decyzja COBRTI „Instal”

nr 243/93 o dopuszczeniu systemu rozliczeniowego do stosowania w budownictwie wielorodzinnym z dnia 7 grudnia 1993roku .

ISO 9001:2015

Certyfikat zatwierdzenia

Certyfikat „Najlepsze w Polsce”

przyznany dla podzielnika HYDROCLIMA-RFM dnia 18.04.2013 roku.

Certyfikat B-32-00787-07

wydany przez Urząd Certyfikacji w Brnie w Czechach.

Deklaracja zgodności z normą EN 834

nr 12132.001 wydana przez akredytowane laboratorium WTP Wärmetechnische Prüfgesellschaft mbH z Berlina z 01.02.2013 roku.

Pismo  CENTRALNEGO OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO TECHNIKI INSTALACYJNEJ „INSTAL” 

w Warszawie Nr NTO/10/04/543/99  z dnia 4 maja 1999 dotyczące ważności certyfikatów na wyroby zamontowane .

KONSUMENCKI KONKURS JAKOŚCI

Decyzja o dopuszczeniu

nr C3.02 2013 wydana przez akredytowane laboratorium WTP Wärmetechnische Prüfgesellschaft mbH z Berlina z 01.02.2013 roku.

Certyfikat wiarygodności

Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Firma

Referencje

Łucznik

Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Obornicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółdzielnia Mieszkaniowa GÓRCZYN

Zespół Zarządców Nieruchomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rogożnie