Główną działalnością firmy UNIKA jest obecnie świadczenie usług w zakresie opomiarowania i przeprowadzania rozliczeń zużycia ciepła i wody w zasobach lokalowych administrowanych przez Wspólnoty, Spółdzielnie Mieszkaniowe i innego rodzaju podmioty administrujące.

Proces rozliczeń prowadzimy w oparciu o dane uzyskane z pomiaru podzielnikami elektronicznymi lub wyparkowymi (posiadamy dopuszczenia, atesty i certyfikaty polskie oraz kraju producenta), licznikami ciepła (ciepłomierzy), licznikami wody (wodomierzami). Prowadzimy także rozliczanie ciepła wg m2 mieszkań oraz montaż, odczyt, analizę i dostarczanie danych zużycia wg liczników ciepłej i zimnej wody, a także rozliczenia ścieków i ciepła w CWU .

Dlaczego warto skorzystać z Naszych usług:

Posiadamy i pracujemy na własnym autorskim programie rozliczeniowym dostosowanym do warunków polskich. Nieustannie monitorujemy procesy szukając nowych rozwiązań czego przykładem jest nowatorski SYSTEM KOMFORT (uwzględniający w procesie rozliczenia wpływ ciepła przenikającego przez przegrody i jego wpływ na „komfort cieplny mieszkań” co umożliwia zastosowanie podzielników Hydroclima-RFM/OPTO i E-ITN30 z pomiarem temperatury pomieszczeń). Nasz system UNIKA uzyskał dopuszczenie do stosowania wydane przez C.O.B.R.T.I. – Instal Warszawa decyzja nr 243/93 z dnia 7 grudnia 1993.

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości oferowanych przez nas usług i produktów w roku 2000 wystąpiliśmy i uzyskaliśmy nieobowiązkowy CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr Z/007/00 z PN EN 835 wydany przez C.O.B.R.T.I. Instal 26 czerwca 200 roku. W roku 2003 przedłużyliśmy jego ważność CERTYFIKATEM ZGODNOŚCI z PN-EN 835 Nr Z/10/03. Ukoronowaniem naszych wysiłków nad doskonaleniem jakości usług jest uzyskany 5 lipca 2004 roku CERTYFIKAT ZATWIERDZENIA nr GDK 0006757 potwierdzający pełne wdrożenie przez nas procedur normy zarządzania jakością ISO 9001:2008 .