Unikalny system

Uwzględniamy ciepło międzylokalowe
Uwzględniamy ciepło emitowane przez piony
Współczynniki wyliczamy w oparciu o straty rzeczywiste, a nie obliczeniowe
Uwzględniamy wentylacje pomieszczeń
Uwzględniamy przewymiarowanie grzejnika (nie mylić z wlk. grzejnika)

Usługi

Główną działalnością firmy UNIKA jest obecnie świadczenie usług w zakresie opomiarowania i przeprowadzania rozliczeń zużycia ciepła i wody w zasobach lokalowych administrowanych przez Wspólnoty, Spółdzielnie Mieszkaniowe i innego rodzaju podmioty administrujące.

Proces rozliczeń prowadzimy w oparciu o dane uzyskane z pomiaru podzielnikami elektronicznymi lub wyparkowymi (posiadamy dopuszczenia, atesty i certyfikaty polskie oraz kraju producenta), licznikami ciepła (ciepłomierzy), licznikami wody (wodomierzami). Prowadzimy także rozliczanie ciepła wg m2 mieszkań oraz montaż, odczyt, analizę i dostarczanie danych zużycia wg liczników ciepłej i zimnej wody, a także rozliczenia ścieków i ciepła w CWU .

Oferta finansowa

P.W.UNIKA chcąc pozostać konkurencyjnym na rynku branży opomiarowania i rozliczania mediów, oraz otwartym dla nowych klientów wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom także w sferze finansowej.
Przy zakupie urządzeń i korzystaniu z Naszych usług proponujemy trzy warianty płatności finansowej w zależności od wielkości i złożoności wyboru oferty.

System abonamentowy

W systemie abonamentowym proponujemy Państwu zawarcie umowy na okres 10 lat. W trakcie trwania umowy dokonują Państwo płatności za dokonywaną usługę rozliczeniową w skład której

Sprawdź »

System ratalny

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Unika Sp. Jawna umożliwia Państwu zakup elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania w systemie ratalnym. W systemie, który proponujemy następuje odroczenie terminu płatności zgodnie z

Sprawdź »

Płatność jednorazowa

Oferowane przez nas podzielniki mogą Państwo zakupić w systemie płatności jednorazowej. W skład usługi sprzedaży wchodzi podzielnik, montaż podzielnika, inwentaryzacja pomieszczeń i instalacji CO na

Sprawdź »

Poradniki

Co warto wiedzieć o wodomierzach

Nasza oferta obejmuje zarówno wodomierze klasy „B+” i „C+”. Pozwolimy sobie w kilku słowach przedstawić różnice między wodomierzem klasy „C” i wodomierzem klasy „B”. Niewłaściwe

Więcej »

Głowica termostatyczna

Zasada działania ZAWORU i GŁOWICY TERMOSTATYCZNEJ : Termostatyczny zwór grzejnikowy składa się z zaworu i głowicy termostatycznej. Głowica termostatyczna porównuje temperaturę w pomieszczeniu z jej

Więcej »