System rozliczeniowy P.W. Unika jest autorskim oprogramowaniem wdrożonym i nieustannie rozwijany wg potrzeb rynku jak i wymogów formalnych. System już 7 grudnia 1993 roku uzyskał dopuszczenie do stosowania wydane przez C.O.B.R.T.I. – Instal Warszawa decyzja nr243/93.

 System UNIKA  to rozliczenia kosztów zużycia:

c.o.    –  zarówno wg wskazań podzielników c.o. (optyczne. Radiowe) , liczników ciepła jak i powierzchni lokali

wody –  zarówno wg wskazań wodomierzy (optycznych lub z odczytem radiowym), lub wyliczanie poboru wg innych parametrów     określonych przez administrację budynku.

ścieków

podgrzania ciepłej wody

Nasz program uwzględnia specyfikę polskich budynków oraz uwarunkowania techniczne i ekonomiczne przez co jest programem rzetelnym i obiektywnym. Potwierdzeniem jest szereg Certyfikatów i Opinii, a także wieloletni udział i rozwój na rynku usług rozliczeniowych w Polsce.

System rozliczeniowy c.o.

Oferujemy Państwu wykonywanie prac rozliczeniowych podzielników c.o., wskazań wodomierzy systemem sprawdzonym pod względem rzetelności poprzez praktyczne wieloletnie funkcjonowanie jak i dostosowanym do warunków Polskich. Nasz system

Czytaj więcej »

W artykule miesiecznika branżowego z kwietnia 2016 p.t.”Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym…”  znacząco autorzy wskazuja na na potrzebę i konieczność stosowania współczynnika wykazującego wymianę ciepła między lokalami czyli stosowanego tzw. komfortu cieplnego (KFC) .…