Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNIKA S.J.

Jak rozliczamy?

Całkowity koszt zużycia ciepła dostarczonego do węzła cieplnego (obliczony na podstawie wskazań ciepłomierza) dzielony jest na część stałą – uwzgledniającą przenikanie ciepła przez przegrody, koszty eksploatacji węzła cieplnego ogrzewanie klatek schodowych, piwnic itp. – wynoszącą 30-60% oraz część zmienną zależną od Państwa, stanowiacą pozostałą część kosztu całkowitego.  

Koszty części stałej rozliczane są  proporcjonalnie do powierzchni mieszkań.

Koszty części zmiennej zależne są przede wszystkim od wskazań podzielników kosztów z uwzględnieniem takich elementów jak współczynniki redukcji, wielkość grzejnika, współczynnik wentylacji, współczynnik przewymiarowania itp.

Program obliczeniowy uwzględnia także wysokość montażu grzejników oraz występowanie pionów. 

unika logo

Wiadomość wysłana

Dziękujemy P.W. Unika