Oferowane przez nas podzielniki mogą Państwo zakupić w systemie płatności jednorazowej. W skład usługi sprzedaży wchodzi podzielnik, montaż podzielnika, inwentaryzacja pomieszczeń i instalacji CO na potrzeby  systemu rozliczeniowego, odczyt podzielnika oraz usługa rozliczeniowa.

Ceny oferowanych urządzeń oraz usług są uzależnione od długości okresu, na który zostaje zawarta umowa rozliczeniowa – preferujemy umowę na okres 10-letni, jednak istnieje możliwość zawarcia umowy na okres krótszy.

W systemie płatności jednorazowej dajemy Państwu możliwość wybory jednego z dwóch wariantów:

– wariant 1 – cena za podzielnik wyższa – cena rozliczenia niższa

– wariant 2 – cena za podzielnik niższa – cena rozliczenia wyższa