Podzielnik kosztów ogrzewania Hydroclima-OPTO/RFM jest pomocniczym przyrządem pomiarowym służącym do pomiaru zużycia ciepła przez grzejniki.

Hydroclima RFM – odczyt radiowy

 1. wa czujniki temperatury
  KOMFORT cieplny
 2. Komunikacja radiowa w protokole
  Wireless MBUS (PN-EN13757)
 3. Rejestracja przedziałów temperaturowych
 4. PLOMBA elektroniczna i
 5. ALARMY pracy podzielnika

Konstrukcja i oprogramowanie prezentowanego podzielnikaHydroclima –OPTO/RFM są wynikiem pracy polskich specjalistów z różnych dziedzin: elektroników, informatyków, ciepłowników oraz osób związanych z branżą rozliczania kosztów ogrzewania. Podczas prac projektowych i badań nad prototypem, wzięto pod uwagę efekty ostatnich osiągnięć naukowych, doświadczenia firm rozliczeniowych, postulaty gestorów zasobów mieszkaniowych oraz użytkowników, czyli Lokatorów. HYDROCLIMA to najnowszy system rejestracji zużycia służący do obliczania kosztów ogrzewania przy pomocy nowatorskich technologii.

Hydroclima OPTO – odczyt optyczny

 1. Dwa czujniki temperatury
 2. Komfort cieplny
 3. Rejestracja przedziałów temperaturowych 
 4. PLOMBA elektroniczna i ALARMY pracy podzielnika 

Konstrukcja i oprogramowanie prezentowanego podzielnikaHydroclima –OPTO/RFM są wynikiem pracy polskich specjalistów z różnych dziedzin: elektroników, informatyków, ciepłowników oraz osób związanych z branżą rozliczania kosztów ogrzewania. Podczas prac projektowych i badań nad prototypem, wzięto pod uwagę efekty ostatnich osiągnięć naukowych, doświadczenia firm rozliczeniowych, postulaty gestorów zasobów mieszkaniowych oraz użytkowników, czyli Lokatorów. HYDROCLIMA to najnowszy system rejestracji zużycia służący do obliczania kosztów ogrzewania przy pomocy nowatorskich technologii.

Na każdy grzejnik (który został wyposażony w zawór termostatyczny) zakłada się podzielnik kosztów ciepła, który rejestruje ilość ciepła oddanego przez grzejnik, wartość tą ocenia i wyświetla jako wartość zużycia. Wartość zużycia jest podstawą podziału kosztów ogrzewania na jednostkę użytkowa w rocznym rozliczeniu kosztów ogrzewania.

Elektroniczny podzielnik kosztów ogrzewania Hydroclima – OPTO / RFM działa w oparciu o zasadę rejestracji charakterystycznych temperatur miarodajnych dla oddawania ciepła przez powierzchnię grzejnika.

Na czym polega w/w zasada:

Logiczna analiza temperatur czujników od strony grzejnika i otoczenia pozwala na eliminację wskazań w zakresie przerwy w pracy instalacji grzewczej. Eliminację fałszywych wskazań podzielnika w przypadku wytworzenia sztucznych warunków mikroklimatu i przełączanie na tryb pracy jednoczujnikowej. W którym temperatura pomieszczenia arbitralnie przyjmowana jest jako 20˚C. A początek naliczania następuje przy temperaturze grzejnika 30°C . Drugim warunkiem rozpoczęcia pracy przez podzielnik jest podjęcie naliczania wskazań przy temperaturze grzejnika 21˚C, pod warunkiem wyższej temperatury grzejnika od pomieszczenia o minimum 3˚C.

Co daje w/w zasada:

Pewne i precyzyjne i ujęcie kosztów ogrzewania dla licznych zakresów stosowania:

– ogrzewanie z zaworem termostatycznym,

– ogrzewanie przepływowe (jednorurowe) przez jedno lub więcej pomieszczeń,

– ogrzewanie z różnymi temperaturami strefowymi,

– ogrzewanie niskotemperaturowe do t>35˚C,

– ogrzewanie wysokotemperaturowe,

– grzejniki okryte lub trudnodostępne,

– pomieszczenia użytkowe o różnych temperaturach,

– pomieszczenia z ciepłem obcym (zewnętrznym) .

Ogólna charakterystyka podzielnika
– zgodny z normą PN EN 834

-budowa i realizacja funkcji pomiarowych,

-dokładność,

-sposób montażu,

– unikalne funkcje przydatne w systemie podziału kosztów ogrzewania

– średnia temperatura pomieszczenia w okresie grzewczym,

– ilość cykli w wersji jednoczujnikowej,

– optoelektroniczna transmisja danych,

– trwałość baterii minimum 10lat, 

– skale: jednorodna i zużycia (skorelowana z typem grzejnika),

– pamięć manipulacji,

– plomba elektroniczna, 

– moduł radiowego przesyłania danych,

– rejestracja temperatury technicznej <16C.

Opis prezentowanych funkcji na wyświetlaczu podzielnika HYDROKLIMA