61 8 720 697
61 8 751 772
61 8 793 573
unika@unika.com.pl

Główną działalnością firmy UNIKA jest obecnie świadczenie usług w zakresie opomiarowania i przeprowadzania rozliczeń zużycia ciepła i wody w zasobach lokalowych administrowanych przez Wspólnoty, Spółdzielnie Mieszkaniowe i innego rodzaju podmioty administrujące.

Proces rozliczeń prowadzimy w oparciu o dane uzyskane z pomiaru podzielnikami elektronicznymi lub wyparkowymi (posiadamy dopuszczenia, atesty i certyfikaty polskie oraz kraju producenta), licznikami ciepła (ciepłomierzy), licznikami wody (wodomierzami). Prowadzimy także rozliczanie ciepła wg m2 mieszkań oraz montaż, odczyt, analizę i dostarczanie danych zużycia wg liczników ciepłej i zimnej wody, a także rozliczenia ścieków i ciepła w CWU .

Usługa dot. CIEPŁA i INSTALACJI C.O. :

podzielniki

- dostawa i montaż podzielników elektronicznych:

optyczny podzielnik kosztów ogrzewania  Hydroclima-OPTO, EITN20

lub

radiowy podzielnik kosztów ogrzewania Hydroclima-RFM, EITN30

ciep__omierze

- dostawa i montaż Liczników ciepła ( ciepłomierzy) - dostępna pełna oferta wg aktualnego asortymentu firm współpracujących. Przykładowo:

Firmy BMETERS-POLSKA licznik ciepła model Hydrocal -2 lub Hydrosplit

Firmy APATOR-POWOGAZ licznik ciepła model kompaktowy ELF

system odczytowy

- dostawa i montaż urządzeń Systemu Zdalnego Odczytu

System pozwala zintegrować w jeden zbiór odczyty danych pozyskane radiowo z podzielników, liczników wody, ciepła i z wykorzystaniem łączy Internet przesłać do dalszej obróbki.

System Zdalnego Odczytu firmy BMETERS HYDROLINK System zdalnego odczytu METRA - CRS40      więcej....

prace

- prace serwisowe i odczytowe urządzeń istniejących lub montowanych:

Wykonywanie prac obsługowych, monterskich i pozyskiwania danych drogą odczytu optycznego lub radiowego z obróbka danych włącznie.

rozlscreen

- wykonanie analizy i przeliczania programem rozliczeniowym wg danych zleceniodawcy do etapu uzyskania druków indywidualnych rozliczeń c.o. dla zleceniodawcy.

Usługa dot. WODY i INSTALACJI PRZESYŁU WODY

wodomierze

- dostawa i montaż Liczników wody (wodomierzy) - dostępna pełna oferta wg aktualnego asortymentu firm współpracujących. Przykładowo:

Firmy BMETERS-POLSKA liczniki wody model GSD8, GsD8 _RFM - wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny mechaniczny, także z modułem radiowym

Firmy APATOR-PowoGaz model smart+ JS-1.6 lub JS-2.5 klasy B+ lub C+, także z modułem radiowym

system odczytowy

- dostawa i montaż urządzeń Systemu Zdalnego Odczytu

Pozwala zintegrować w jeden zbiór odczyty danych pozyskane radiowo z podzielników, liczników wody, ciepła i z wykorzystaniem łączy internet przesłać do dalszej obróbki.

System Zdalnego Odczytu firmy BMETERS HYDROLINK  System zdalnego odczytu METRA - CRS40      więcej....

prace

- prace serwisowe i odczytowe w/w urządzeń istniejących lub zamontowanych:

Wykonywanie prac serwisowych, monterskich i pozyskiwania danych drogą odczytu optycznego lub radiowego z obróbka danych włącznie.

rozlscreen

- wykonanie analizy pozyskanych danych z wodomierzy i przeprowadzenie rozliczeń programem UNIKA . Dostarczenie druków indywidualnych rozliczeń dot. kosztów zużycia wody lub dostarczenie wyselekcjonowanych danych odnośnie wielkości zużyć dla poszczególnych lokatorów.

prace

- w przypadku odczytu wodomierzy bez wykonana rozliczenia przez firmę UNIKA ( rozliczenie w gestii zleceniodawcy) zapewniamy inwentaryzację, odczyt zamontowanych liczników wody, przetworzenie i analizę danych oraz dostarczenie w formie wybranej przez zleceniodawcę.

INNE MEDIA


- dodatkowo wykonujemy rozliczenia uzupełniające dot.kosztów ścieków i ciepła w CWU.

Dlaczego warto skorzystać z Naszych usług:

Posiadamy i pracujemy na własnym autorskim programie rozliczeniowym dostosowanym do warunków polskich. Nieustannie monitorujemy procesy szukając nowych rozwiązań czego przykładem jest nowatorski SYSTEM KOMFORT (uwzględniający w procesie rozliczenia wpływ ciepła przenikającego przez przegrody i jego wpływ na "komfort cieplny mieszkań" co umożliwia zastosowanie podzielników Hydroclima-RFM/OPTO i E-ITN30 z pomiarem temperatury pomieszczeń). Nasz system UNIKA uzyskał dopuszczenie do stosowania wydane przez C.O.B.R.T.I. – Instal Warszawa decyzja nr 243/93 z dnia 7 grudnia 1993.

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości oferowanych przez nas usług i produktów w roku 2000 wystąpiliśmy i uzyskaliśmy nieobowiązkowy CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr Z/007/00 z PN EN 835 wydany przez C.O.B.R.T.I. Instal 26 czerwca 200 roku. W roku 2003 przedłużyliśmy jego ważność CERTYFIKATEM ZGODNOŚCI z PN-EN 835 Nr Z/10/03. Ukoronowaniem naszych wysiłków nad doskonaleniem jakości usług jest uzyskany 5 lipca 2004 roku CERTYFIKAT ZATWIERDZENIA nr GDK 0006757 potwierdzający pełne wdrożenie przez nas procedur normy zarządzania jakością ISO 9001:2008 .